۱۳۹۷/۰۱/۲۲
۳:۱۸ ب٫ظ

الغیطانی معتقد است که متفکر عربی که تنها به دنبال اندیشه و افکار غربی است از اعتماد به نفس بی‌بهره است و می‌بایست به مطالعه تاریخ جهان بپردازد تا دریابد که غربیان چگونه به این مرحله و در واقع از چه روش فریبکارانه‌ای برای تفوق بر کشورهای مسلمان سود برده‌اند.

کتابی با تکنیک‌های سینمائی

محمود الغیطانی داستان‌نویس و منتقد سینمائی جوان مصری داستان جدیدی با نام کادرهای بصری نوشته است. به گزارش جزیره نت الغیطانی در این داستان اکثر تکنیک‌های سینمائی را به کار بسته و از اسلوب روایت داستانی و اسلوب روایت بصری توامان استفاده کرده است. تمام حوادث این کتاب در مورد زندان ابوغریب عراق، احساس شکست عرب‌ها و مسلمانان نسبت به این مسئله است که با واقع فرهنگی مصر و فساد رایج در آن گره می‌خورد.

الغیطانی داستان را از میان سه شخصیت‌ روایت می‌کند. یک زن و مرد منتقد سینمائی و شخصیتی به نام دینا که اصالتی آمریکائی دارد و دانشجوی دانشگاه آمریکائی قاهره است. داستان از خشونت در عشق و خشونت حوادث می‌گوید. اوج داستان زمانی است که قهرمان مصری شاهد صحنه‌هایی از شکنجه‌های زندانیان زندان ابو غریب است. صحنه‌های مربوط به شکنجه زندانیان شکاف بزرگی میان جهان اسلام و غرب ایجاد می‌کند و به نوعی ایجاد رابطه میان کشورهای اسلامی و جهان غرب را با وجود این اتفاقات خونین و ناگوار زیر سئوال می‌برد. در پی صحه‌هایی که قهرمان مصری می‌بیند رابطه میان او و معشوقه آمریکائی‌اش به سردی می‌گراید. در واقع قهرمان مصری داستان پس از شنیدن فریادهای زندانیان و خنده‌های زندانبانان و شکنجه‌گران که با پارس سگ‌های وحشی درآمیخته است دیگر نمی‌تواند مانند گذشته به غرب بنگرد.

این داستان در واقع پرسشی دیرینه و قدیمی را دوباره مطرح می‌کند و آن این که آیا عشق قدرت عبور از چنین مسائلی را دارد؟ آیا می‌توان رفتارهای نادرست سردمداران حکومتی کشورها را نادیده گرفت و به افراد یک جامعه با دید دیگری نگریست؟ نویسنده در این داستان به شکل واقع‌گرایانه‌ای به مسئله می‌پردازد واز نگاه رمانتیک و غیرمنطقی در این زمینه پرهیز می‌کند. در نتیجه وجود این مسائل به شکست رابطه عشقی میان عاشق و معشوق داستان می‌انجامد. الغیطانی با دیدی آرمان‌گرایانه معتقد است باید ظلم از میان برود و عدالت در شرق و غرب جهان برقرار گردد و فرصت برای این دو جهان فراهم شود تا از این گذر افراد بتوانند عشق صادقانه‌ای نسبت به هم داشته باشند. او همچنین معتقد است که متفکر عربی که تنها به دنبال اندیشه و افکار غربی است از اعتماد به نفس بی‌بهره است و می‌بایست به مطالعه تاریخ جهان بپردازد تا دریابد که غربیان چگونه به این مرحله و در واقع از چه روش فریبکارانه‌ای برای تفوق بر کشورهای اسلامی سودبرده‌اند.

زمان انتشار :  1390-07-06