۱۳۹۷/۰۲/۰۵
۱۱:۱۹ ق٫ظ

جغرافیای اماکن مختلف الجزایر با زبانی آسان و روان نگاشته شده و نویسنده تنها به ذکر دیده‌ها و ارائه تصویر و عکس از مناظر بسنده نکرده است. بلکه با نگاه عمیق هنری خود به ژرفای هر پدیده و هر منظر نفوذ کرده و از زاویه‌ای جدید به آن پرداخته است.

کتابی با نام جزائر ارث

جغرافیای اماکن مختلف الجزایر با زبانی آسان و روان نگاشته شده و نویسنده تنها به ذکر دیده‌ها و ارائه تصویر و عکس از مناظر بسنده نکرده است. بلکه با نگاه عمیق هنری خود به ژرفای هر پدیده و هر منظر نفوذ کرده و از زاویه‌ای جدید به آن پرداخته است.

 

زمان انتشار : 1391-02-05