۱۳۹۷/۰۳/۰۵
۹:۰۴ ب٫ظ

ابرهاي خاكستري ناشي از فوران آتشفشان «گريمسوتن» ايسلند، فرودگاه‌هاي اصلي اين كشور را تعطيل كرد.

گدازه‌های آتشفشانی فرودگاه‌های ایسلند را تعطیل کرد

گسترش ابرهاي خاكستري حاصل از فوران‌هاي آتشفشاني كوه آتشفشان «گريمسوتن» ايسلند كه منجر به توقف فعاليت فرودگاه‌هاي اين كشور شد، نگراني‌هاي تازه‌اي در خصوص نفوذ آن به آسمان «انگلستان»، «فرانسه» و ديگر كشورهاي اروپايي را به وجود آورد.

گزارش‌ها حاكي از آن است فرودگاه اصلي كشور ايسلند كه در فاصله‌اي نزديك با كوه آتشفشان قرار داشت اندك زماني پس از فوران‌هاي آتشفشاني كاملا تعطيل شد و به دنبال آن سه فرودگاه ديگر نيز به واسطه كاهش فضاي ديد در آن‌ها تمام پروازهاي خود را لغو كردند.

اگر چه در گزارش‌هاي اوليه، كارشناسان فوران‌هاي آتشفشاني «گريمسوتن» را همچون فعاليت‌هاي آتشفشاني سال گذشته ايسلند ندانسته و آن‌را براي مسافرت‌هاي هوايي اروپا مضر اعلام نكرده بودند اما آخرين اخبار منتشره حاكي از آن است كه احتمال درگير شدن ديگر بخش‌هاي اروپا به اين دودها بسيار زياد خواهد بود.

كارشناسان هواشناسي بادهاي شمالي را تنها عامل پخش شدن خاكسترهاي آتشفشاني به ساير نقاط اروپا مي‌دانند. فاجعه‌اي در صورت بروز شركت‌هاي مهم هواپيمايي همچون «بريتيش ايرويز» و «ريان اير» را تحت تاثير قرار خواهد داد.

فوران‌هاي آتشفشان «گريمسوتن»، 10 برابر قدرتمندتر از آتشفشان سال گذشته ايسلند است كه موجب تعطيلي صنعت هوايي اروپا شد اما به عقيده كارشناسان، رويداد كنوني، نتايج سال گذشته را به دنبال نخواهد داشت زيرا خاكسترهاي كنوني سريع‌تر به زمين خواهند نشست.

 

 

زمان انتشار : 1390-01-01