۱۳۹۷/۰۳/۰۶
۱۱:۰۸ ق٫ظ

بازگشائی یک جانبه گذرگاه مرزی بین مصر و نوار غزه ممکن است راه را برای ورود تروریست ها و مربیان ترور و جنگ افزار به غزه بگشاید.

گذرگاه رفح این بار به نفع مردم غزه

سخنان برخی از سران دولت گذرای مصر در مورد آینده مناسبات با اسرائیل، و همچنین برخی رفتارهای آنان موجب نگرانی دست اندرکاران سیاست خارجی اسرائیل گردیده و محافل آگاه گفتند که ممکن است نخست وزیر نماینده شخصی خود را به قاهره بفرستد تا در این باره با مقامات ارشد مصری به گفتگو نشیند.

نگرانی اسرائیل در سخنان امروز سیلوان شالوم معاون ارشد نخست وزیر و وزیر آبادانی در یک مصاحبه رادیوئی بیان گردید.

وی گفت: بازگشائی یک جانبه گذرگاه مرزی بین مصر و نوار غزه ممکن است راه را برای ورود تروریست ها و مربیان ترور و جنگ افزار به غزه بگشاید.

وزیر انرژی مصر نیز گفت: دولت قاهره هیچ تعهدی ندارد گاز صادراتی خود را به بهای قبلی به اسرائیل یا اردن و یا هرکشور دیگری بفروشد.

به گفته آگاهان، تصمیم مصر به بهبود روابط با جمهوری اسلامی ایران و همچنین تغییر رویکرد دولت قاهره نسبت به سازمان حماس از جمله مسائل دیگری است که موجب نگرانی دولت اسرائیل گردیده است.

سیلوان شالوم معاون ارشد نخست وزیر، در گفتگوی رادیوئی امروز در اورشلیم، از این که مصر تصمیم گرفته به طور یک جانبه گذرگاه مرزی الرفح را به روی حماس و دیگران بگشاید ابراز نگرانی کرد.

وی گفت: «اسرائیل از این قصد مصر بسیار نگران است و دولت اورشلیم باید خود را برای رویاروئی با تغییر سیاست مصر و دگرگونی اوضاع در سراسر خاورمیانه آماده سازد».

گفتنی است که نوار غزه در زمان حاکم بودن مبارک –هم پیمان اسرائیلی ها- تحت سیطره ی اسرائیل و نیروهای اروپایی بوده به طوریکه تنها راه رساندن مواد مورد نیاز زندگی برای مردم غزه که تحت حملات شدید اسرائیلی ها بوده را به طور کامل بسته و حتی از رسیدن کمک ها به این منطقه به طور جدی جلوگیری می کرد.

در واکنش به ابراز ناخرسندی اسرائیل از تصمیم مصر به بازگشائی گذرگاه الرفح بدون حضور بازرسان بین المللی، ژنرال سامی عنان فرمانده ارتش مصر گفت: اسرائیل نباید در امری که به مصر مربوط می شود دخالت کند، زیرا این تصمیم یک امر داخلی است.

نقش مصر در ایجاد آشتی بین حماس و فتح نیز یکی دیگر از موارد نگرانی اسرائیل است. البته برای برقراری آشتی بین دو جناح متنازع فلسطینی، دولت پیشین مصر نیز در چهارسال گذشته تلاش بسیار کرده بود.

اسماعیل هنیة نخست وزیر حماس در غزه حتی خواهان آن شد که حکومت خودگردان فلسطینی شناسائی اسرائیل را پس بگیرد و به سوی مقاومت علیه اسرائیل روی آورد.

سیلوان شالوم در مصاحبه امروز خود گفت: «بسیاری از کشورهائی که در ماه های اخیر در اقدامی یک جانبه، شتابزده در راه شناسائی کشور مستقل فلسطین گام برداشته اند – اکنون هنگام آن است که در تصمیم خود درنگ کنند و ببینند که در اوج پیکاری که در خاورمیانه برای گشودن راه آینده کشورها و ماهیت حکومت ها جریان دارد، تشکلی در میان فلسطینیان در حال تکوین است که نماد کامل تشکل تروریست حماس و حکومت ایران خواهد بود.

 

زمان انتشار : 1390-01-01