۱۳۹۷/۰۳/۰۵
۹:۰۶ ب٫ظ

گرد و غبار ناشي از فعاليت كوه آتشفشان در كشور ايسلند يكبار ديگر فضاي فرانسه و كشورهاي اروپايي را تهديد مي كند.

گردو غبار ناشی از آتشفشان ایسلند فضای فرانسه و اروپا را تهدید می کند

كارشناسان اعلام كرده اند كه كوه آتشفشاني مزبور از روز شنبه گذشته فعاليت خود را شروع كرده و رفته رفته نيز بر دامنه گرد و غبار ناشي از آن افزوده خواهد شد.

گرد و غبار حاصله از فعاليت كوه آتشفشاني ' گريم سوئتن 'ايسلند بار ديگر فضاي فرانسه و اروپا را از روز يكشنبه گذشته تهديد به بستن بر روي پروازها كرده است.

اين درحالي است كه طي روز گذشته تمامي فرودگاههاي ايسلند به همين دليل بسته بوده و هيچ پروازي نيز از سطح فرودگاههاي اين كشور صورت نگرفته است.

كوه آتشفشان موسوم به ' گريم سوئتن ' در ايسلند پيش از اين نيز در حد فاصل سال هاي 1922 تا 2004 ميلادي 9 بار فعال شده بود.

گزارش سازمان اروپايي امنيت هوايي نيز حاكي است كه با فعال شدن كوه مزبور ظرف روزهاي اخر هفته جاري گرد وغبارناشي از آن پس از عبور از اسكاتلند به غرب فرانسه وارد شده و از آنجا نيز به اسپانيا سرايت خواهد كرد.

گزارش سازمان مزبور افزود: به غير از ايرلند فضاي ديگر كشورهاي اروپايي ظرف دو روز اخير به دليل گرد و غبار ناشي از فعاليت كوه مزبور به روي پروازها بسته نبوده است.

' تيري مارياني ' وزير مشاور درامور حمل و نقل فرانسه نيز پيش بيني كرد كه به محض ورود گرد و غبار ناشي از آتشفشان به فضاي فرانسه و اروپا شماري از پروازهها لغو شود.

وي افزود: اگر چه هنوز زود است كه بدانيم خاكسترهاي آتشفشاني چه زماني از راه رسيده و از چه ميزان ضرر و زيان برخوردار خواهد بود، ولي با اين اوصاف در صورت تحت تاثير قرار دادن اروپا و مضر بودن آن براي امنيت پروازي و سلامت شهروندان تمامي پروازها لغو خواهد شد.

مارياني خاطرنشان كرد: اصل بر امنيت پروازها بوده ولي نبايستي از اصل احتياط نيز در اين زمينه سوء استفاده كرد.

فوران كوه آتشفشاني ' اجي جافجوئل ' درايسلند طي سال گذشته ميلادي نيز سبب شد تا فضاي اروپا به مدت 10 روز بر روي اكثريت پروازها بسته شده و بيش از 100 هزار پرواز در سطح كشورهاي اروپايي لغو شود.

براساس آمارهاي موجود با حذف شدن اين تعداد پرواز درمجموع بيش از هشت ميليون مسافردر فرودگاهها سرگردان شدند.

 

 

زمان انتشار : 1390-01-01