ادبیات

نویسندگان برنده نوبل و پولیتزر از جمله مخالفان رژیم صهیونیستی در جهان هستند

ادبیات علیه رژیم اسرائیل

در حالی که سیستم غالب در جهان حمایت از رژیم صهیونیستی است، با این حال استثناهایی پیدا می‌‌شود که این مساله را نقض کند. در میان نویسندگان مشهور جهان و نوبل‌گرفتگان، افرادی هستند که ظلم و ستم رژیم صهیونیستی را دیده و آن را اعلام می‌‌کنند.

فقدان نقد در حوزه تئاتر عربی

حمدی الجابری: منتقدان هر کشور در واقع معلمان، روزنامه‌نگاران و تحصیلکردهای آن جامعه هستند و توقع جامعه ادبی از آنان این است که عادلانه و به دور از جانبداری درمورد محصولات ادبی و هنری نظر بدهند و با این شیوه صحیح باعث ارتقای سطح هنر و ادبیات شوند.

جنبشی ادبی به نام «ما هستیم»

فراهم کردن محیطی مناسب برای ادیبان و فعالان عرصه ادبی و فرهنگی که در آن بتوانند به دور از قید و بندهای نظام فاسد گذشته به فعالیت ادبی خود ادامه دهند مهمترین خواسته این جنبش است.

آیا آثار جبران بر ادبیات آمریکا تاثیر گذاشته است؟

کتاب پیامبر از لحاظ فروش سومین کتاب شعر جهان به شمار می‌رود و این نام در مجموعه‌های شعری و ادبیات آمریکا بسیار به کار رفته است. از طرف دیگر کلمات و عبارات خاص جبران در برخی فیلم‌ها و سریال‌ها و حتی داستان‌ها و نوشته‌های آمریکایی استفاده شده است.

حضور کشورهای عربی در نمایشگاه فرانکفورد

علی بن تمیم: جهان عرب نیازمند ترجمه‌هایی است که براساس اصول درست و دقیق نوشته شده باشند که ایجاد رابطه با ناشران مختلف در سراسر جهان یکی از پایه‌های مهم تولید چنین ترجمه‌هایی است.

شهر در شعرهای عربی

شهر در شعر شاعران کویتی با چهار تصویر متفاوت به کار رفته است. شهر در معنای یک ملت، یک سرزمین، شهر در مفهوم مکانی برای لذت، شهر آرزوها (مدینه فاضله) و در نهایت شهر وهم‌انگیز و مخوف.

چاپ یک کتاب به وصیت نویسنده

مصطفی ناصف: پدیده نوشتن در دوره معاصر و در کشورهای عربی با رشد همراه بوده است. روند نوشتن از خشونتی که در شکل نگارش داشت کاست و به سمت شک و تردید در اسلوب‌های قدیمی گرایش پیدا کرد.

ادبیات در ترازوی نقد

محمد انقار: اسلوب‌های نقدی حاصل شرایط خاص اجتماعی و فرهنگی کشورهای غربی بوده است که به شکل جهانی کاربرد دارد. ما می‌توانیم از این اسلوب‌های غربی استفاده کنیم و ادبیات خود را غنی کنیم و این مسئله منافاتی با شیوه‌های نقدی قدیم ما ندارد.

کتابی از بطن انقلاب مصر

دکتر محمد حسن خلیل در این کتاب روند تکاملی جنین انقلاب مصر را مورد بررسی قرار می‌دهد و به تناقضات سیاسی و اقتصادی نظام مصر در اواخر عهد سادات و روزگار رئیس جمهور مخلوع حسنی مبارک، می‌پردازد.

دیدار بر پل بروکلین

داستان «دیدار بر پل بروکلین» دیدگاه‌های فلسفی و انسانی خاصی دارد که داستان را متمایز می‌کند و به آن بعدی ویژه می‌دهد. از طرف دیگر داستان مذکور به خاطر مطرح کردن پرسش‌های مهم و مربوط به زندگی مدرن از دیدی هستی‌شناسانه و متافیزیکی برخوردار است.