فساد اقتصادی

تصویری تامل‌برانگیز از وزرای سابق مصری در زندان

يك روزنامه مصري تصويري تأمل‌برانگيز از دو وزير و يك نماينده سابق مصر را به نمايش گذاشت كه در زندان به سر مي‌برند.

 مبروک پرده از روی فساد مالی دو وزیر پیشین تونس برمی‌دارد

مهدی مبروک: دو وزیر پیشین دولت تونس به دلیل گرفتار شدن در دام گروه‌ها و مافیاهای فرهنگی مالی مجبور شدند جشنواره قرطاج را برپا کنند و گرداننده آن باشند. من مدارک و اسنادی دارم که ادعاهای مرا درباب اتهاماتی که به دو وزیر سابق داده‌ام، ثابت خواهد کرد.

سلطان قابوس 234 نفر از معترضین بازداشتی عمان را عفو کرد

در اين بيانيه آمده است متهميني كه جرم آنها در ارتباط با به آتش كشيدن تاسيسات عمومي و خصوصي و بستن راه‌ها، ايجاد توقف در روند عبور و مرور، توهين به كارمندان و حمله به آنها و مقابله با نيروهاي نظامي ثابت شده به دادگاه ويژه فرستاده مي‌شوند تا بر اساس قانون به دليل ارتكاب اعمال خلاف