۱۳۹۷/۰۲/۰۶
۲:۲۵ ب٫ظ

کتاب مساوات می زیاده یکی از مهم‌ترین عوامل اصلی بود که بعدها منجر به آموزش زنان و اعطای حق آزادی انسانی آن‌ها شد که روشنفکران و مصلحان اجتماعی را به فکر فرو برد تا تغییرات لازم درمورد نقش زن به عنوان یک موجود ذی حق را در جوامع خود ایجاد کنند.

به مناسبت هفتادمین سالگرد می‌ زیاده شاعر و نویسنده فلسطینی

سال‌ها پیش از امروز ما، زنان در جوامع مختلف عربی و شرقی در جایگاه پایینی قرار می‌گرفتند و ارزش و قدر آن‌ها به هیچ وجه مورد احترام نبود. اما از میان همین زنان مظلوم، ادیبی برخواست تا صدای زن عرب باشد و خواسته‌های آنان را بیان کند.

«می زیاده» شاعر و نویسنده فلسطینی از زنان برجسته دنیای عرب به شمار می‌رود چون او توانست در میان مردان بسیاری که ادبیات جهان عرب آن دوره را در دست داشتند، با افتخار و سربلندی بایستد و نوشته‌های ادبی خود را به خوانندگان و دوستداران ادب معرفی کند. اهمیت حضور می زیاده به عنوان یک ادیب عرب زبان وقتی بیشتر می‌شود که بدانیم ادبیات روزگار او در انحصار مردان بود و زنان در عرصه ادبی حضوری حتی کم رنگ نیز نداشتند. او در سال 1886 در ناصره به دنیا آمد. وی 12 سال اول زندگی خود را در همین شهر سپری کرد و سپس پدرش او را به مدرسه الفتوح مخصوص راهبه‌ها در عینطوره لبنان فرستاد. او چهار سال در آن مدرسه درس خواند و پس از آن به مدرسه دیگری در شهر بیروت منتقل شد. می‌زیاده می‌توانست به زبان فرانسه شعر بسراید و علاوه بر این به پنج زبان دیگر نیز تسلط داشت.

نوشته‌های می زیاده در نوع خود متمایز و خاص بودند. او به تحلیل نوشته‌های مردان درمورد زنان پرداخت و با نوشته‌های خود آزادی خود را طلب کرد. کتاب مساوات می زیاده یکی از مهم‌ترین عوامل اصلی بود که بعدها منجر به آموزش زنان و اعطای حق آزادی انسانی آن‌ها بود که روشنفکران و مصلحان اجتماعی را به فکر فرو برد تا تغییرات لازم درمورد نقش زن به عنوان یک موجود ذی حق را در جوامع خود ایجاد کنند.   

او در سال 1923 با جبران خلیل جبران ادیب مشهور لبنانی نامه‌نگاری نزدیکی داشت و تا مدتها قهرمان نوشته‌های جبران بود. در این نامه‌ها عشقی شکل گرفت که تنها بر روی کاغذ بود و هرگز در جهان واقع به حقیقت نپیوست. حشر و نشر او با روشنفکران و نویسندگان عرب و برگزاری مجالس و سالن‌های ادبی بر شهرت او افزود. لیکن اواخر عمر او در رنج و محنت سپری شد. او در سال‌های پایانی عمر خود به جنون متهم و مدتی در بیمارستان روانی نیز بستری و قرنطینه شد.

 

زمان انتشار : 1391-02-12