وزیر فرهنگ

آثار باستانی فلسطین به این سرزمین رسمیت می دهد

فلسطین دریای مرده، راه‌های قدیمی سفر حج، دو شهر ابلس و الخلیل را نیز در ضمن بیست آثار باستانی دیگر این سرزمین درج کرده است و در آینده قصد دارد این اماکن را در فهرست آثار باستای جهانی قرار دهد.

وزیر فرهنگ جدید مصر و انگیزه وی در پذیرفتن منصب وزارت

محمد صابر عرب: اوضاع و شرایط خاصی که پس از انقلاب بر مصر حاکم شده است و همچنین اهمیت مسئولیت در وزارت فرهنگ، باعث شد که من این سمت را بپذیرم. چرا که کناره‌گیری از مسئولیت‌های مهم کشوری، عواقب وخیمی را برای مصر دربر خواهد داشت که شاید نتوان آن‌ها را جبران کرد.

ادامه اعتراض هنرمندان اردنی

گروه هنرمندان معترض در برابر ساختمان فرهنگی پادشاه اردن گردآمدند. در این ساختمان فرهنگی «صلاح جرار» برای شرکت در کنفرانس ملی فرهنگ حضور داشت. اما به دلیل حضور گسترده هنرمندان و اعتراض‌های خشمگینانه آن‌ها پس از پایان کنفرانس مذکور موفق به ترک محل نشد. هنرمندان در اطراف خودروی وزیر

 مبروک پرده از روی فساد مالی دو وزیر پیشین تونس برمی‌دارد

مهدی مبروک: دو وزیر پیشین دولت تونس به دلیل گرفتار شدن در دام گروه‌ها و مافیاهای فرهنگی مالی مجبور شدند جشنواره قرطاج را برپا کنند و گرداننده آن باشند. من مدارک و اسنادی دارم که ادعاهای مرا درباب اتهاماتی که به دو وزیر سابق داده‌ام، ثابت خواهد کرد.

انقلاب‌های جهان عرب این بار در شهر اصلیه

دموکراسی در گستره جهان عرب و دغدغه‌های مردم در زمینه سیاسی و در سایه انقلاب‌های عربی به ویژه کشور مراکش مهم‌ترین مسائلی است که هنرمندان، ادیبان و چهره‌های سیاسی شرکت کننده در این دور از برنامه‌های شهر اصلیه درباب آن با یکدیگر به بحث و گفتگو خواهند نشست.