ولایت فقیه

اهانت البرادعی به اصل ولایت فقیه؛

البرادعی از کاندیداهای انتخابات آینده ریاست‏جمهوری مصر در اهانتی آشکار به اصل ولایت فقیه گفت مردم مصر نه خواهان حکومت دینی هستند و نه زیر بار "ولایت فقیه" می‏روند!

روایت البرادعی از 3 دروغ بزرگ مبارک

: مبارک با سه دروغ بزرگ غربیها را فریب داد؛ نخست اینکه مصر در غیاب وی وارد هرج و مرج می شود. دوم اینکه به نظام ولایت فقیه تبدیل می شود و سوم اینکه با اسرائیل وارد جنگ می شود.

در خیانت روشنفکران به انقلاب بحرین

قصه خیانت روشنفکران در بزنگاه های حساس تاریخی این بار در بحرین تکرار می شود.نظام منافع درهم تنیده که سلطه ی سیاسی را به روشنفکران بزرگ بحرینی ربط می دهد، یکی از دلایل فقدان نقد بیطرفانه است