۱۳۹۷/۰۱/۳۱
۲:۰۶ ب٫ظ

آن چه این کتاب را متفاوت می‌کند شیوه نگارشی ویژه آن می‌باشد. در واقع برگه‌های سوخته، کتابی است که شعرگونه نوشته شده است اما شعر نیست. به داستان شباهت دارد اما داستان نیست. این کتاب بار دیگر به ما یادآور می‌شود که اتحاد و همبستگی در رابطه تنگاتنگی با معنای وطن قرار دارد.

نگاهی به وطن از میان برگه‌های سوخته

به نقل از سایت البوابه، اولین کار ادبی از سراب ابوعصب نویسنده اردنی به چاپ رسید و روانه بازار کتاب شد.

آن چه این کتاب را متفاوت می‌کند شیوه نگارشی ویژه آن می‌باشد. در واقع برگه‌های سوخته، کتابی است که شعرگونه نوشته شده است اما شعر نیست. به داستان شباهت دارد اما داستان نیست.

در مقدمه این کتاب سخنانی از نایف نوایسه یکی از نویسندگان عرب آمده است که می‌گوید: من از این کتاب شعله‌هایی را جمع می‌کنم که نویسنده در وجود ما برمی‌افروزد. این کتاب داستانی است که روح خواننده را به اهتزاز درمی‌آورد.

البوابه همچنین در ادامه معرفی این کتاب می‌نویسد: برگه‌های سوخته، به ما معنای وطن را می‌آموزاند. اگر چه به ظاهر ما با این مفهوم آشنا هستیم. لیکن کتاب مذکور بار دیگر به ما یادآور می‌شود که اتحاد و همبستگی در رابطه تنگاتنگی با معنای وطن قرار دارد. سراب ابوعصب، با نگاه به پیچ و خم‌های قلب آدمی و با گذر از لبه‌های احساسات بشری، به تمام مردم، چه خواص و چه عامه مردم یاد می‌دهد، وطن مسئله‌ای است که با احساس و عواطف تمام کسانی مرتبط می‌باشد که به آزادی عشق می‌ورزند و به این مفهوم و ارزش والای انسانی می‌اندیشند. افرادی که از جان خود می‌گذرند تا راه را برای بدست آمدن آزادی، راهوار کنند.

این مطلب همچنین با اشاره با شیوه نگارشی دقیق کتاب مذکور می‌نویسد: شیوه روای به کار رفته در کتاب برگ‌های سوخته، با اسلوب‌های قصه‌گویان سنتی و قدیم بسیار متفاوت است. آن قصه‌گویان برای شب‌زنداری، فقط داستان‌های مختلف ملی را برای دیگران تعریف می‌کردند و با این شیوه خود را در شب‌های طولانی و سرد سال سرگرم می‌کردند. اما این کتاب به گونه‌ای جدید با این مفهوم برخورد می‌کند و با شیوه‌ قابل تاملی مفهوم وطن را برای مخاطبان خود بازگو می‌کند. نویسنده تپش قلب‌های خاموش را به دست گرفته و دوباره احیا می‌کند.

این کتاب اولین کار ادبی سراب ابوعصب است. اما همان طور که در سطور بالا اشاره شد از چنان توان خوبی برای ارتباط با خواننده برخوردار است که می‌توان آینده خوبی را برای نویسنده آن در نظر گرفت.  

 

زمان انتشار : 1391-03-01